Com resoldre els problemes de propietat?

Cadastre i propietat
Cadastre i propietat

Cadastre i propietat

El cadastre té un caràcter merament tributari, els notaris són fedataris públics que donen validesa a les transaccions immobiliàries, i el Registre de la Propietat registra les càrregues i obligacions de les propietats. No obstant això, cap d’aquests agents té com a objecte delimitar i definir els límits de les propietats de forma inequívoca i permanent.

El sistema jurídic que protegeix la propietat en el nostre país és, com a mínim, millorable. La llei 13/2015 traslada tota la responsabilitat de la correcta definició i inscripció en el Registre de la Propietat al propietari. Per aquest motiu, és de vital importància que el client tingui l’assessorament adequat per a poder entendre en cada moment del procediment quina és la decisió correcta en relació costos/beneficis.

La delimitació precisa de la propietat immobiliària a Espanya no està garantida per cap de les figures jurídiques existents en matèria de propietat. D’aquí neix la necessitat de cobrir i garantir aquesta figura experta en la delimitació de les propietats i aportar els coneixaments juridico-tècnics oportuns. Aquesta figura és la del Geòmetra Expert on GARFEI forma part de l’associació de AEGEX.

A dins dels serveis enfocats al cadastre i a la propietat s’inclou:

  • Delimitació de propietat
  • Informes de diagnosi
  • Atermenaments amistosos
  • Conciliació en temes de propietat
  • Informes pericials
  • Correccions cadastrals
  • Expedients Registrals
  • Georeferenciació (GML i VGA)

També tot tipus d’informes referents a la propietat, com poden ser les parcel·lacions, segregacions, agrupacions, agregacions, cessions.

Informació sobre el Registre de la Propietat de la llei 13/2015