Filosofia SIG

En aquest món tant canviant, el SIG i la cartografia han d’anar acompanyades del I+D+i i dedicació d’aprendre dia a dia, conjuntament amb el Open Source i les noves tecnologíes que sorgeixen.

Dins d’aquests coneixements trobem diferents productes i serveis que relacionen les solucions tecnològiques i les solucions del SIG i geomàtica per l’ús i la promoció dels sistemes d’informació geogràfica lliures i de les dades obertes. Allà on la cultura lliure es barreja amb les tecnologies geoespacials.

Presentació dels Sistemes d’Informació Geogràfica i Cartografia

SIG Lliure

GARFEI creu en tots aquests valors i creu en un SIG lliure i, dins del món de la tecnologia canviant, ha integrat, ha creat i dirigit diferents projectes.

També dona diferents serveis a clients utilitzant i combinant tots aquests coneixaments per trobar la millor solució en cada cas.
Treballem amb eines i productes lliures, robustes i amb total certesa de funcionalitat per desenvolupar els nostres projectes de cartogafia i sistemes d’informació geogràfica.

Per obtenir més informació directament, podeu contactar amb gis@garfei.com o a través de la nostra pàgina de contacte, on trobareu tota la informació corresponent

Cartogafia de ICGC

La cartografia base de GARFEI està basada amb la gran feina que ha fet durant anys el ICC i el IGC, actualment ICGC. D’aquesta manera podem treballar sobre una base geogràfica detallada i ben definida pels clients situats a Catalunya.

Les seves funcions són les relacionades amb l’exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya.

També les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives a el coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, en els termes que estableix la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya , i per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’ Institut Geològic de Catalunya .

OGC i OSGeo

El Open Geospatial Consortium (OGC) es va crear en 1994 i agrupa (al maig de 2019) a 527 membres d’organitzacions públiques i privades.

És una organització internacional sense ànim de lucre compromesa amb la creació d’estàndards oberts i interoperables per a la comunitat geoespacial global en el marc de dins dels Sistemes d’Informació Geogràfica i de la World Wide Web . Persegueix acords entre les diferents empreses de el sector que possibilitin la interoperació dels seus sistemes de geoprocessament i facilitar l’intercanvi de la informació geogràfica en benefici dels usuaris.

La Open Source Geospatial Foundation ( OSGeo ), és una organització no governamental que té la missió donar suport i promoure el desenvolupament col·laboratiu de tecnologies geoespacials i dades obertes.

Té entitat legal de fundació i va ser constituïda el febrer de 2006 per proporcionar suport financer, legal i organitzatiu a tota la Comunitat geoespacial de l’ programari lliure i el programari de codi obert. També serveix, com a entitat legal independent a través de la qual els seus membres poden realitzar contribucions de codi, fons o altres recursos amb la seguretat que aquest coneixement i la resta de contribucions estaran disponibles per a benefici de tot el món.