Productes de Cartografia i SIG

A GARFEI Oferim diferents productes relacionats amb la cartografia i el SIG.

Un Sistema d’Informació Geogràfica és quelcom que permet comprendre i representar gràficament distinta informació d’una manera molt entenedora. El 80% de la informació que es gestiona en una Administració fa referència al territori. I a l’igual que l’Administració Local (Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, …), Cooperatives Agràries, Col·lectivitats de Regants, etc. que gestionen elements referenciats en el territori els aporta productivitat, rendibilitat, assertivitat, transparència i els hi és de gran ajuda en la presa de decisions.

Aquests SIG sempre estan relacionats amb la cartografia, com a font d’informació base, permetent així incorporar la component geogràfica a les dades de les diferents institucions.