Serveis de cartografia i SIG

A GARFEI oferim diferents tipus de serveis relacionats amb la cartografia i els Sistemes d’Informació Geogràfica basats en noves solucions tecnològiques.

Diferents tipus de serveis de cartografia i SIG:

  • Captura de dades
  • Abocament de dades
  • Conversió de dades
  • Validació topològica
  • Disseny i implementació d’aplicacions web
  • Implantació de SIG en una organització
  • Consultoria SIG