Models 3D

Els models 3D són el present futur de la visualització 3D dels elements reals en una pantalla d’ordinador, per tal de poder crear la millor visualització pel client.

Som experts en els camps de la topografia que oferim. Per aquest motiu aportem al client la solució adequada en cada un dels diferents problemes que se’ns planteja. Intentem ser pròxims i empatitzar amb el client, posar-nos en la seva situació per a poder entendre exactament el seu problema i plantejar-ne la millor solució.

Moviment de terres modelatge 3D

Modelatge 3D